วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552


สุภาษิตคำพังเพย

กิ้งก่าได้ทอง

คนชั้นต่ำที่ได้ลาภยศเพียงเล็กน้อยก็ว่าหยิ่งผยองจนเป็นที่ขบขัน